พฤติกรรมกินยาแบบผิด ๆ ของคนไทย ใครทำอยู่ต้องเลิกด่วน

กินยาแบบผิด ๆ อาจส่งผลเสียต่อชีวิต จริงหรือ ยารักษาโรคถือเป็น 1 ใน 4 ปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งยาแต่ละชนิดก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อบรรเทาหรือรักษาโรคต่าง ๆ ตามอาการ ดังนั้นการเลือกรับประทานยาให้เหมาะสมกับอาการที่เป็นอยู่ ควบคู่ไปกับการเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ก็เป็นแนวทางที่จะทำให้โรคร้ายต่าง […]